Életrajz Galeria Díjak Kiállítások Elérhetoség

Az F-Csoport

Az emberi világ művészete ősidők óta - a barlangrajzok megszületésétől kezdve egy nagy-nagy virtuális mese, melyet a XIX. század végétől napjainkig, a XXI. század kezdetéig végigkisér(t) az absztrakciónak az a fajtája, amely ugyan a kiklád kultúra plasztikáinak is sajátja volt, mégis a figurativitás tartományain belül maradt, szemben a konzum-avantgarde tetszetős, üres, üzleties mutatványaival.

A vizuális kísérletek kísértetei mindmáig bejárják a világot, s eközben felrémlik bennünk, a műveket befogadókban, miszerint leszünk-e még oly merészek, hogy visszataláljunk a barlangrajzok naturalista, mágikus, mitikus, realista absztrakciójához; vagyis ahhoz a természetes állapothoz, amikor a "leképezni" való fölidézi bennünk, lelkünkben, eszméletünkben a tényleges létet, az általános, közvetlen, mégis transzcendens világállapotot, a bekövetkeztetni kívánt ki- és beteljesülést.

Bárki szemlélő a mai, agyonszennyezett vizuális (auditív, komputerizált, video-Iézervizionált) környezetében végtelenül kiszolgáltatott, mert hajdani, meghitt istenei szemét rég megvakították a rájuk kényszerített, manipulált látvány-tirannoszok, hamis mágusok.

A nemrég alakult F-csoport, véleményem szerint, semmi mást nem akar ezen a tájékon, mint azt, hogy saját, újfajta, hiteles látásmódjával visszaadja befogadóiknak isteneinek hajdan elorozott látását, s ezáltal újra reájuk tekinthessünk, ily módon rácsodálkozhassunk a képtelenné vált (vagy csak annak vélt?!) világra.

Ha ennél többet nem tesznek, tehetnek, az is bátor kísérlet egyfajta új reneszánsz megteremtése érdekében. Hiszem, hogy jó, igaz, bár nem túl pártolt, kitaposott ösvényen, úton haladnak. Új képsíkok, másfajta dimenziók megteremtése közepette, hogy ne válhasson egyeduralkodóvá bármely fölkent, agyonkanonizáIt geometria, hiperkonstrukció, s minden másfajta machináció, mely hajlamos kiközösíteni mindazokat, akik ismét figurálisan, emberképűen (antropomorfizáltan) kívánják absztrahálni XXI. századi, időnként és helyenként változatlanul ijesztő, nyomasztó valóságunkat, sok-sok kétséges ideánkat.

Nézzen ki-ki a maga belátása szerint az ő tükrükbe. Ha bárki őszintén, elfogulatlanul teszi, szerintem nem csalódhat, ha csak nem kívánja önmagát mindenáron becsapni.

Széki Patka László

Könyvtár